สัมมนาหัวข้อ "การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ"

         วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น. วิทยาลัยจีนศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนารูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ครบรอบ 30 ปี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ” วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.เหรินเสี่ยวเพ่ย (任晓霏教授)โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 130 คน 
 
Scroll to Top