สัมมนาหัวข้อ

"Office พิชิตจีน : ประสบการณ์การใช้ภาษาจีนในการทำงาน"

         วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2565 เวลา 9:00 – 11:00 น. วิทยาลัยจีนศึกษา สขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จัดกิจกรรมสัมมนารูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ครบรอบ 30 ปี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “Office พิชิตจีน : ประสบการณ์การใช้ภาษาจีนในการทำงาน” วิทยากรโดย คุณพิมมาดา ตรงกระโทก Senior Officer – Consultant บริษัทคิงเพาเวอร์ฯ  โดย อ.ธนดล จิรสันติกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยจีนศึกษา และแขกรับเชิญพิเศษ อ.ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจภายนอก เข้าร่วมงาน จำนวน 40 คน 
 
Scroll to Top