สัมมนาหัวข้อ "เรียน รัก รวย ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย"

         วันเสาร์ที่ 26  มี.ค. 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.จัดกิจกรรมสัมมนารูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “เรียน รัก รวย ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย” โดย อ.ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุลหัวหน้าศูนย์แต้จิ๋ววิทยา และประธานหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน วิทยาลัยจีนศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมงาน จำนวน 40 คน 
 
Scroll to Top