กิจกรรมการฝึกอบรม " กระดาษตัดจีน ศิลปะการถักเชือกจีน"

        วันที่ 24 มีนาคม  2565 และวันที่ 30  มี.ค. 2565 วิทยาลัยจีนศึกษา ร่วมกับสถาบันขงจื่อแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมฝึกอบรม “ศิลปะกระดาษตัดจีน และศิลปะการถักเชือกจีน” ภายใต้โครงการ “ศาสตร์และศิลป์สู่ศตวรรษที่ 21” โดย ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ และ อ. กิติกา กรชาลกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องศิลปะกระดาษตัดจีน และเทคนิคการตัดเชือกจีน
Scroll to Top